VERENIGING VOOR HEEMKUNDE
'OMHEINING' TE HEINO
Ontvangstpagina vanuit Omheining
Contactpersoon Omheining
Herman Neimeijer, telefoon: 0572 393268

Contactpersoon "Allegaardje"
Gerrie Berends, telefoon 0572 392389
Lees meer
Werkgroepen
Zie ook